1. Home
  2. 首页
  3. 旅游

佩斯塔纳(Pestana)酒店集团启用新LOGO[多图]

Pestana-new-logo (1)

佩斯塔纳是一个国际化的酒店集团,建立于葡萄牙,但目前已经在三大洲经营约90家酒店。上个月,该集团在奥美葡萄牙(Ogilvy Portugal)设计团队的帮助下,推出了新的标识和品牌形象。

其中,佩斯塔纳(Pestana)酒店集团新Logo是用两个平行四边形组成“Pestana”的首字母P,同时也是一个“停顿”的符号,象征酒店为住客提供住宿停留的服务。同时,该Logo对于不同的子品牌采用不同的颜色,如“Pestana Hotels & Resorts(佩斯塔纳酒店及度假村)”是蓝色,而该集团的标识则是黑色的。

Pestana-new-logo (5)

Pestana-new-logo-(2)

Pestana-new-logo (8)

Pestana-new-logo (11)

Pestana-new-logo-(9)

Pestana-new-logo (6)

Pestana-new-logo (7)

Pestana-new-logo (4)

Pestana-new-logo (10)

Pestana-new-logo (12)

[youku width=”600″ height=”500″]http://v.youku.com/v_show/id_XMTI2NTQ0ODE4OA==.html[/youku]

视频

Pestana-new-logo (13)

Pestana-new-logo-(1)  Pestana-new-logo-(2)

Pestana-new-logo-(3)

  Pestana-new-logo-(14) Pestana-new-logo-(15)

pestana-logos

Rologo编译自The Branding Source,转载请注明。