1. ROLOGO标志共和国Home
  2. 首页
  3. 征集

2015年瑞士洛迦诺国际电影节标识和视觉形象

Locarno-2015-logo

瑞士洛迦诺国际电影节于1946年首次举办,是目前瑞士最大规模的国际电影节,和柏林、戛纳、威尼斯电影节一样都是欧洲最具盛名的电影节之一。迦诺国际电影节的标识是一只金黄色“金钱豹”的形象,其视觉形象也是围绕金黄色和金钱豹的豹纹开展设计。下面是2015第68届瑞士洛迦诺国际电影节标识和视觉形象。

 Locarno-2015-logo (1)

Locarno-2015-logo (23)

Locarno-2015-logo (13)

[youku width="600" height="500"]http://v.youku.com/v_show/id_XMTMwODQzMzQ1Ng==.html[/youku]

2015第68届瑞士洛迦诺国际电影节标识视频

Locarno-2015-logo-(7)

Locarno-2015-logo-(8)

Locarno-2015-logo-(9)

Locarno-2015-logo (11)

Locarno-2015-logo (14)

Locarno-2015-logo (10)

Locarno-2015-logo (15)

Locarno-2015-logo (16)

Locarno-2015-logo (17)

Locarno-2015-logo (12)

Locarno-2015-logo (18)

Locarno-2015-logo (19)

Locarno-2015-logo (20)

Locarno-2015-logo (21)

Locarno-2015-logo-(5)

Locarno-2015-logo (22)  Locarno-2015-logo-(2)

Locarno-2015-logo-(3)

Locarno-2015-logo-(4)

Locarno-2015-logo-(6)

Rologo综合报道,图片来源:凃志初的博客